Léčivá slova

Léčivá moc slova je známá odnepaměti. V dávných dobách bývala snad slova mocnější než dnes, a to proto, že slovo bývalo hluboké a posvátné. Také nevšední, nesamozřejmé – a lidé tak k němu přistupovali a otevírali se mu.

Řeč byla darem bohů či Boha, v jisté známé dávné tradici „na počátku bylo Slovo“.

Obraz byl též mocný. Přetrvával generace i věky a svým kouzlem přivolával různé pocity a vzpomínky (ne-li přímo ochranné duchy).

Zde najdete léčivou moc slova i obrazu. Za prostými slovy i obrazy jsou leckdy skryty hluboké příběhy. Občas se objeví emoce smutku, která je v životě důležitá proto, že člověka prohlubuje. Jindy je tu hravost i radost, často zamyšlení; ale vždy je přítomna naděje a pokora k tomu, co nás přesahuje – a co nás, neustále a nenápadně, léčí

Jsem slovem...

Jsem slovem - a přece zůstanu sama sebou.
Jsem činem - a přece zůstanu sama sebou.
Jsem písmem, jsem krajinou, kterou vidím, jsem hvězdným nebem.

Jak hluboké je to slovo? Kdy se v něm ztrácím sama sobě - a kdy se opět nacházím? Odlesky říční hladiny jsou světélka mé duše, která je zcela průhledná, průhlednější než voda, průhlednější než křišťál. Neváží nic, a přece odráží vše, co se k ní dostane, do dálek, jež se velmi podobají blízkosti. To proto, že jsou s blízkostí spojené. To proto, že jsou spojené s mou duší. Hvězda je právě tak daleko, aby mohla být blízká.

To ne realita, to má duše dává věcem jejich míru, jejich vzdálenost, jejich hmatatelnost i barvu... Mé oči znají zeleň stromů a modř nebe, protože si to tak má duše přeje. Odráží barvy do jejich jedinečných odstínů. Mé prsty znají drsnou kůru borovic i hladkou vodní hladinu, protože i to je přání mé duše. 
 
Vždyť jak jinak bych se mohla vůbec pohybovat? Co je mezi zemí a chodidlem? Pohnu-li dlaní, prsty, rukama - hýbou se tyto dlaně, prsty, ruce, anebo vzduch kolem nich? Své tělo cítím vnějším či vnitřním dotykem - teplem - zimou; ale ten dotyk se nachází mezi tělem a vzduchem; mezi chodidlem a zemí - a to je velká věc. Protože nachází-li se dotyk mezi rukou a vodou, pak já nemohu být jen rukou; jsem tak trochu i vodou...